Öxneholm og bæredygtighed

Hos Öxneholm har vi et øget fokus på bæredygtighed og bæredygtig produktion. Vi anerkender at kød ikke er bæredygtigt i sig selv, men vi agter at gøre en aktiv indsats for at gøre Öxneholm til det mest bæredygtigt producerede kød i branchen. Vi ønsker nemlig at gøre en forskel. 

Vi har derfor forholdt os til FN’s 17 Verdensmål og udviklet en bæredygtighedsstrategi med hensigter og mål for den kommende fremtid. Den strategi er ret omfattende, men vi har her samlet en liste med 10 konkrete tiltag vi fokuserer særligt på:

 • De små ting i hverdagen har vi allerede skruet på. Vi har fx installeret lysfølere, hurtigere porte og for at spare på papirforbruget, printer vi så lidt som mulig og alle fakturaer bliver sendt pr. mail. Det er måske små og nemme justeringer, men mange bække små giver som bekendt en stor å.
 • Indenfor de sidste par år har vi bygget nye kølerum og frostrum med helt ny og mere strømbesparende
  køleteknik. I starten af 2019 udskifter vi desuden den resterende del af køle-og ventilationsanlæggene i resten af virksomheden, og al lys bliver LED-baserede løsninger. Det skal medvirke til at nå et mål om at reducere det samlede strømforbrug med 25%.
 • Rengøring er naturligt en stor del af fødevareproduktion, så her har vi også kigget vores forbrug efter i sømmene. Det har resulteret i installation af et vandblødgøringsanlæg, der har gjort det muligt at spare på både vand- og kemiforbrug. I løbet af 2019 forventer vi også at kunne spare yderligere på vandet i selve produktionen.
 • Vi sorterer allerede vores affald i det omfang det er muligt, men igennem bedre planlægning i produktionen vil vi nedbringe mængden af brændbart affald. Desuden arbejder vi også på at flere af vores produkter leveres i originalemballage, så vi på den måde sparer en emballage-gang.
 • Vi vælger vores leverandører ud fra flere forskellige kriterier. Selvfølgelig skal kvaliteten være i top, men det er også vigtigt for os at foder og kvæg vokser naturligt sammen, da det er markant mere bæredygtigt end et landbrug hvor foderet bliver produceret til dyrene. Vi arbejder desuden aktivt på at langtidsplanlægge produktionen i samarbejde med leverandørerne, for på den måde at kunne indkøbe i faste mønstre hos de samme producenter. Langtidsplanlægning har også den fordel at det giver stabile fødevarepriser, og sikkerhed for leverandørerne.
 • Vi er i tæt dialog med vores kunder, så vi kan hjælpe dem med at købe rigtigt hjem til deres forretning. Dette er selvfølgelig både for at arbejde effektivt, men også for at nedbringe antallet af leverancer, og på den måde skåne miljøet mere. Inden for det næste års tid, vil der komme tiltag til at optimere leverancerne yderligere. En evt. indtjening herfra, vil blive brugt på at investere i grøn energi.
 • Vi har stort fokus på madspild. Vi tør derfor godt sige at vi skal spise mindre, men bedre kød. Vi opfordrer vores kunder til at købe produkter af en bedre kvalitet, og i stedet spare på de antal gram der serveres for gæsterne. En bedre smagsoplevelse opvejer nemt for færre gram på tallerkenen, og reducerer samtidig madspild. Derudover vil vi også, hvor det er muligt, lave aftaler med vores råvareleverandører om fx udskæringer, så afpuds i mindre grad ender hos kunderne.
 • Vi fravælger ikke-bæredygtige produkter til fordel for de mere bæredygtige. Det vil fx sige at pr. 1. oktober 2019 vil 95% af de produkter vi fører inden for fisk-og skaldyr være MSC-mærkede.
 • Vi stiller krav til vores leverandører om at de skal have en CSR-politik i deres virksomhed, hvori de naturligvis overholder gældende lovgivninger og konventioner, og hvor de har taget stilling til bæredygtighedsbegreber som fx korruption og ligestilling.
 • Vi påtager os et ansvar for at oplyse kunder og forbrugere om bæredygtighed. Vi vil gerne fortælle dem at hvis de ønsker at spise kød, så er der valg man kan træffe som gør en forskel – også som slutbruger. Dette gøres med oplysning via de sociale medier, nyhedsbreve, hjemmeside, og ikke mindst vores konsulenter.

Hvorfor al den fokus på bæredygtighed?

Fordi Öxneholm er kærlighed til kød, og ikke mindst den klode vi bor på.

Kontorets åbningstider:

mandag – torsdag: kl. 06.00 – 14.00

fredag:                      kl. 06.00 – 13.30

Det er muligt at afgive ordrer uden for åbningstiden på følgende:

e-mail: bestilling@oxneholm.dk
telefonsvarer: +45 46 75 57 61

Öxneholm A/S – Søndre Mellemvej 48 – DK-4000 Roskilde – Tlf.   +45 46 75 57 61