Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Vi er stolte af at vores Öxneholm Hjertegrise ikke blot er glade grise med krøller på halerne, men at de også har en anbefaling fra Dyrenes Beskyttelse med på vejen. At få sådan en anbefaling forudsætter at man lever op til nogle høje krav om dyrevelfærd og håndtering af dyr og kød. For vores Öxneholm Hjertegrise gælder følgende kriterier:

– alle grise har adgang til frisk luft og god plads
– grisene fødes af frilandssøer i hytter på marken
– grisene vænnes tidligst fra soen når de er 30 dage gamle
– ingen halekupering
– alle grise har adgang til masser af halm til redebryggeri og til at rode i

For at få lov at benytte “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”-mærkningen på sine varer eller i sin markedsføring, skal man desuden overholde nogle særlige krav:
– varerne skal holdes adskilt fra konventionelle vare, både i produktionen og i opbevaringen
– varerne skal være tydeligt mærket med “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”
– man skal have indhentet godkendelse fra Dyrenes Beskyttelse for at kunne bruge mærkningen i sin markedsføring

Öxneholm Hjertegris overholder naturligvis alle disse krav – og vi hjælper meget gerne vores kunder, hvis de også ønsker at bruge mærkningen.

Öxneholm Hjertegrise lever altså under helt optimale forhold, og det giver både god smag og god samvittighed!

Hvis nogle af vores kunder ønsker at bruge anbefalingen fra Dyrenes Beskyttelse i deres egen markedsføring, skal der først indhentes separat godkendelse hos Dyrenes Beskyttelse, ligesom de særlige krav også skal overholdes.

Åbningstider

Mandag – fredag:
kl. 07.00 – 14.00

Følg os på