Öxneholm bliver medlem af CORO Co-lab Roskilde

Tirsdag d. 18. juni 2019 deltog Öxneholm i mini-konferencen ”Roskilde møder Verdensmålene” arrangeret af bl.a. CORO Co-lab Roskilde, Roskilde Kommune og Roskilde Kongrescenter. Her kunne små og mellemstore virksomheder gratis blive klogere på hvordan man implementerer FN’s Verdensmål i sin virksomhed. Vi hørte oplæg fra bl.a. Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, erhverv og globalisering, vi så hvordan andre har brugt verdensmålene til forretningsudvikling og vi fik indblik i Dansk Industris værktøjer til at integrere bæredygtighed i sin virksomhed. Alle oplæg bekræftede os i at vi som produktionsvirksomhed har et stort ansvar, men også i at vi helt bestemt er på rette vej.

Efter oplæggene deltog vores direktør Jesper Ahrnberg i en paneldebat sammen med repræsentanter fra bl.a. De Forende Dampvaskerier, Roskilde Festival og Rambøll. Her blev det bl.a. diskuteret om der er nogle fælder ved verdensmålene, hvordan verdensmålene handler om andet end klima, samt hvordan man som virksomhed tager ansvar for sin CO2-udledning, sit vandforbrug og sine affaldsmængder.

Vi gik fra konferencen med kendskab til nye værktøjer og ny inspiration til vores tilgang til verdensmålene, men også nye netværksforbindelser og endnu større mod på det store stykke arbejde der ligger foran os. Derfor valgte vi også efter konferencen at blive medlem af CORO Co-lab Roskilde. Vi ser det som en mulighed for et partnerskab der kan udvikle vores forretningsområde og give os nemmere tilgang til at kunne forske inden for vores område som fødevareproducent. Vi ønsker nemlig at medvirke til at finde brugbare løsninger på vores udfordringer, frem for bare at sidde og vente på at teknologien på et tidspunkt finder nye svar. Det forventer vi at medlemskabet i CORO Co-lab Roskilde kan hjælpe os med.

Åbningstider

Mandag – fredag:
kl. 07.00 – 14.00

Følg os på