Öxneholm og bæredygtighed

Hos Öxneholm har vi et øget fokus på bæredygtighed og ansvarlig produktion. Vi anerkender at kød ikke er bæredygtigt i sig selv, men vi agter at gøre en aktiv indsats for at gøre Öxneholm til det mest bæredygtigt producerede kød i branchen. Vi ønsker nemlig at gøre en forskel. 

Vi har derfor forholdt os til FN’s 17 Verdensmål og udviklet en bæredygtighedsstrategi med hensigter og mål for den kommende fremtid. Den strategi er ret omfattende, men vi har her samlet en liste med 10 konkrete tiltag vi fokuserer særligt på:

  • I juni 2019 valgte vi at overgå til grøn el, således at vores elforbrug nu dækkes af 100% vindenergi. Det sparer årligt klimaet for 190 ton CO2, hvilket svarede til 35% af vores årlige udledning i 2018. Herudover er 66% af vores fjernvarme CO2-neutral og vi forventer at den andel inden for 5-10 år kan komme helt op på 90%.
  • I 2019 har vi udskiftet vores ventilationsanlæg og alt teknik i køle- og frostrum, så de alle nu indeholder ny og mere strømbesparende køleteknik. Vi er desuden i gang med at skifte alle lyskilder til LED-baserede løsninger. Alt i alt skal det medvirke til at nå et mål om at reducere vores samlede strømforbrug med 25% i forhold til 2018.
  • Vi sorterer naturligvis vores affald i det omfang det er muligt. Det betyder at bl.a. vores kødaffald afhentes og bliver til dyrefoder, samt at alt vores brugbare pap sendes videre til genbrug. Sidste år blev ca. 45 ton pap fra vores produktion til genbrugspap. Pr. 1. februar 2020 får vi mulighed for at installere en pappresser, så vi kan gøre papgenbruget endnu mere bæredygtigt, ligesom vi også får plads til at recirkulere mere af vores brugbare plastic og papir, således at det kan bruges igen.
  • 1. januar 2020 har vi indgået et samarbejde med Global Climate Institute hvor vi sammen med vores kunder deltager i et træplantningsprojekt i Zambia. Fra årsskiftet vil fakturaer til alle deltagende kunder blive pålagt et gebyr á 7 kr. Gebyret går ubeskåret til at plante et træ til gavn for både lokalbefolkningen og genoprettelsen af vigtige skovområder. For hvert træ en kunde planter via en leverance, vil vi selv fordoble det, således at der plantes to træer pr. levering. Vi har lige nu et mål om at plante 50.000 træer over en 5-årig periode.
  • Vi har stort fokus på madspild. Vi tør derfor godt sige at vi skal spise mindre, men bedre kød. Vi opfordrer vores kunder til at købe produkter af en bedre kvalitet, og i stedet spare på de antal gram der serveres for gæsterne. En bedre smagsoplevelse opvejer nemlig nemt for færre gram på tallerkenen, og reducerer samtidig madspild. Derudover stræber vi også hele tiden efter at vores udskæringer bliver så præcise som muligt, så godt og brugbart kød ikke ender som afpuds i gryderne i køkkenerne. Denne proces involverer også vores leverandører, som vi er i tæt kontakt med for at optimere processerne.
  • I nogle produktkategorier er det nemt at fravælge de produkter der ikke er bæredygtigt produceret og derfor har vi sat et mål om at pr. 1. juni 2020 vil 90% af de produkter vi fører inden for fisk-og skaldyr være ASC/MSC-mærkede. For at nå dette mål, er vi netop nu i gang med at gennemgå og vurdere hele vores sortiment med henblik på at vi fremover kun køber ASC/MSC-mærket fisk og skaldyr hjem.
  • Inden udgangen af 2020 vil vi kræve af alle leverandører af betydelig størrelse (definition kommer senere) at de underskriver en leverandørkontrakt, hvori de påtager sig at overholde gældende lovgivninger og konventioner, og hvor de skriver under på at have taget stilling til bæredygtighedsbegreber som fx korruption og ligestilling. Dette er for at sikre at vores varer produceres under ansvarlige forhold.
  • Rengøring er naturligt en stor del af fødevareproduktion, så her har vi også kigget vores forbrug efter i sømmene. Det har resulteret i installation af et vandblødgøringsanlæg, der har gjort det muligt at spare på både vand- og kemiforbrug. I løbet af 2020 vil vi se på om vi kan spare yderligere på vandet i selve produktionen.
  • Vi vælger vores leverandører ud fra flere forskellige kriterier. Selvfølgelig skal kvaliteten være i top, men det er også vigtigt for os at foder og kvæg vokser naturligt sammen, da det er markant mere bæredygtigt end et landbrug hvor foderet bliver produceret til dyrene. Det øger desuden også dyrevelfærden væsentligt, og vi er stolte af at kunne sige at vores Öxneholm Uruguay kommer fra kvæg der har levet hele sit liv under åbne himmel.
  • Primo 2020 vil vores produktion i Roskilde være CO2-neutral. Dette kan lade sig gøre ved at opkøbe CO2-kvoter via certificerede CO2-neutraliserende projekter ude i verden. Vi mener selv at dette er at købe aflad, men det er den bedste mulighed vi har lige nu for at gøre det bedste vi kan for vores klode. Vi har dog stadig et ambitiøst mål om at have en reel CO2-neutral produktion inden 2025. Vi ved at det bliver svært og at vi skal arbejde hårdt for at nå det, men vi tror ikke det er umuligt.

Hvorfor al den fokus på bæredygtighed?

Fordi Öxneholm er kærlighed til kød, og ikke mindst den klode vi bor på.

Åbningstider

Mandag – fredag:
kl. 07.00 – 14.00

Følg os på