CSR-rapport 2021

Der er endnu intet krav til virksomheder om at udarbejde og offentliggøre en årlig CSR-rapport. Men fordi vi tager vores ambition om at være en ansvarlig fødevareleverandør alvorligt, så offentliggør vi hvert forår vores rapport med mål og resultater for det forgangne år.

Vi rapporterer på denne måde, både for at øge gennemsigtigheden af vores bæredygtighedstiltag og for at bruge rapporten som værktøj til at tracke, at vores arbejde med vores mål forløber planmæssigt.

Vi har forsøgt at gøre rapporten så præcis og konkret som muligt, så den er nem at gå til for alle interesserede, ligesom den i layout ligner sidste års rapport, så det er nemmere at sammenligne tal og mål. Det synes vi nemlig er den ordentlige måde at gøre det på.

Vores CSR-rapport kan læses her:

Öxneholm CSR-rapport 2021

Åbningstider

Mandag – fredag:
kl. 07.00 – 14.00

Følg os på